Postępy prac na ul. Elewatorskiej w Grajewie i w Kędziorowie

Starosta Grajewski Waldemar Remfeld wraz z Inspektorem Nadzoru Branży Drogowej z Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie - Jarosławem Olszewskim w dniu 28 kwietnia br. sprawdzał postęp prac przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo – Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”.

W ramach inwestycji na ul. Elewatorskiej w Grajewie przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa (z budową brakującego odcinka), która zapewni właściwe odwodnienie ulicy. Przewidziano również wykonanie oświetlenia ulicznego na całej długości przebudowywanego odcinka drogi z uwzględnieniem wymaganego doświetlenia przejść dla pieszych oraz  wyposażenie zjazdów publicznych o szczególnie dużym natężeniu samochodów ciężarowych w pasy wyłączenia dla skręcających w prawo.

Natomiast przy przebudowie drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo – Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic wykonane zostaną zjazdy do gruntów i posesji, wymienione i uzupełnione oznakowanie pionowe o znaki związane z nowymi elementami i wyposażeniem drogi, wprowadzone oznakowanie poziome w koniecznym ze względów bezpieczeństwa zakresie, tj. w miejscach dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu. Przydrożne rowy zostaną poddane renowacji, a istniejące przepusty pod koroną drogi będą wyremontowane i wyposażone w balustrady zabezpieczające pieszych.

Terminy zakończenia robót budowlanych w/w inwestycji ustalone są na czerwiec br.

Dodana: 29 kwiecień 2021 09:21

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2021 09:21