Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego

W dniu 6 marca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie pod przewodnictwem Starosty Grajewskiego - Waldemara Remfelda odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, tematem którego była ocena stanu przygotowań do reagowania w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19. W posiedzeniu oprócz członków zespołu uczestniczyli również burmistrzowie i wójtowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował o stanie sanitarno - epidemiologicznym.  Sytuacja w zakresie zachorowań na grypę i choroby grypopodobne jest porównywalna do lat ubiegłych. Najbardziej niepokojąca jest sytuacja w zakresie zagrożenia koronawirusem COVID-19. W Polsce na dzień  6 marca 2020r.  potwierdzono 1 przypadek zakażenia koronawirusem, a na dzień 9.03.2020 r.  już 12 takich przypadków. W związku z tym, iż 2 osoby (małżeństwo) mieszkające w Szczuczynie podróżowały tym samym autobusem, co mieszkaniec woj. lubuskiego, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie podjął decyzję o „profilaktycznym”  umieszczeniu  tych dwóch osób na Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym Szpitala Ogólnego w Grajewie. Po przeprowadzeniu badań, okazało się, iż te osoby nie zostały zarażone i z zaleceniem kontynuowania kwarantanny w warunkach domowych opuściły szpital. Podkreślił, iż było to działanie czysto profilaktyczne i miało również na celu sprawdzenie zastosowania opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego procedur postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych. Podjęte działania (zgodne z procedurami)  były niejako sprawdzianem zarówno dla pacjentów, ale przede wszystkim dla personelu. „Sprawdzian” wypadł pozytywnie, o czym zapewnił również  obecny na posiedzeniu Ordynator Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego. Inspektor Sanitarny podkreślił, iż przypadek ten nie oddala od nas tego zagrożenia  i w dalszym ciągu  obowiązują zalecenia sanitarne, a więc dbanie o higienę osobistą, w tym częste,  dokładne mycie rąk,  unikanie  zatłoczonych miejsc, a także  szczepienia ochronne, które zmniejszają ryzyko zakażenia. Najbardziej zagrożone są osoby  starsze, których  układ odpornościowy może nie poradzić sobie z infekcją, zwłaszcza jeśli organizm jest obciążony chorobą przewlekłą. Następnie Inspektor Sanitarny odpowiadał na pytania m.in. dotyczące zaleceń sanitarnych dla szkół i instytucji. Poinformował, iż „maseczki medyczne”  (których obecnie brak jest w sklepach i hurtowaniach)  nie chronią w pełni  przez zakażeniem, lecz powinni ich używać ludzie, u których wystąpiła  infekcja.  Osoby, u których  występują oznaki zakażenia  koronawirusem takie jak: wysoka temperatura, kaszel, duszności  i przy tym miały kontakt z osobami  zakażonymi lub przebywały  niedawno  (w okresie do miesiąca)   w   rejonach  zagrożonych,  nie  powinni  opuszczać  miejsca zamieszkania,  nie  powinni   zgłaszać  się osobiście do lekarza, tylko zadzwonić, na nr 112 (centrum powiadamiania ratunkowego) i poinformować o swoim stanie. Dyżurny, po przyjęciu zgłoszenia zadysponuje do takiej osoby karetkę przystosowaną do przewozu osób do miejsca kwarantanny. Taka karetka jest w Grajewie. Na zakończenie posiedzenia Starosta Grajewski zaapelował o przestrzeganie  podstawowych  zasad ochrony przed zakażeniem (szczegółowe zasady na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń w urzędach), powiedział, aby bardzo poważnie (ale bez paniki) traktować to zagrożenie i podziękował służbom sanitarnym, lekarzom i pracownikom szpitala oraz burmistrzom i wójtom  za  wytężoną  pracę i  działania  profilaktyczne  mające na celu ochronę  mieszkańców  przed  zakażeniem.

Dodana: 9 marzec 2020 11:34

Zmodyfikowana: 9 marzec 2020 11:36