Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

We wtorek 26 marca 2019 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda. Zgodnie z porządkiem posiedzenia omówiono oraz przeanalizowano zagrożenia występujące bądź mogące wystąpić na terenie powiatu, w tym zagrożenia cyber przestępczością i oszustwa na tzw wnuczka, urzędnika, policjanta itp.

Stwierdza się wzrost przypadków (prób) tego typu oszustw, oraz prób oszustwa cyber przestępczością. Oszustwa te polegają na tym, iż do instytucji oraz osób prywatnych  przesyłane są różnego rodzaju  informacje np. dotyczące niezapłaconej faktury lub innego zobowiązania. Informacje te bardzo często zwierają załącznik, po otwarciu którego uaktywnia się wirus, mogący „zainfekować” nasz komputer lub wykraść nasze dane np. numery, dane bankowe,  lub hasła dostępowe.   Z informacji uzyskanych od policji wynika, iż na szczęście jest coraz wyższa świadomość społeczeństwa,  w tym  szczególnie ludzi starszych, lecz oszuści nie rezygnują i wymyślają  coraz inne  sposoby  okradania. Każdy  przypadek- próbę takiego oszustwa należy zgłaszać do Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Informację nt zagrożeń pożarowych  przekazał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Grajewie. W I kw. br  zanotowano wzrost  ilości pożarów. W okresie wiosennym plagą jest również wypalanie traw i pozostałości roślinnych. Pożary te stwarzają zagrożenie dla budynków i terenów leśnych. Strażacy prowadzą aktualnie kampanię  profilaktyczną pt. „Stop pożarom  traw” i apelują o rozwagę i zaprzestanie tego typu praktyk tj. wypalania traw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny omówił bieżącą sytuację dotyczącą zwiększonego zachorowania na grypę, stwierdził, że nie można mówić o epidemii, lecz trzeba pamiętać, iż „sezon grypowy” trwa i stanowi zagrożenie szczególnie dla dzieci i ludzi starszych.  Innym bardzo poważnym zagrożeniem jest odra - choroba trochę u nas zapomniana, lecz w niektórych państwach (szczególnie bloku wschodniego) przynosząca śmiertelne żniwo. Odra jest bardzo poważną chorobą zakaźną.   Najlepszym sposobem ochrony przed wirusem są szczepienia ochronne.

Na zakończenie posiedzenia Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Waldemar Remfeld podziękował wszystkim obecnym za szereg podejmowanych działań i inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. Podkreślił bardzo dobrą współpracę wszystkich służb i instytucji w dbałości  o  bezpieczeństwo   mieszkańców   naszego  powiatu.  Trzeba mieć również świadomość, że  poziom bezpieczeństwa nie zależy tylko od służb i instytucji publicznych, ale od wszystkich obywateli.

Dodana: 29 marzec 2019 14:05

Zmodyfikowana: 29 marzec 2019 14:06