Poparcie dla drogi S16 Białystok - Ełk

W dniu 22 grudnia 2020 r. parlamentarzyści oraz samorządowcy z województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego zebrali się, aby wyrazić swoje poparcie dla planowanej budowy drogi krajowej S16 na trasie Białystok – Ełk w tzw. wariancie 1 korytarza podstawowego.
Wariant ten zapewnia najkrótszy przebieg drogi ekspresowej S16 po trasie zbliżonej do DK65 i korytarza przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica, zaś przekroczenie obszaru chronionego w tym wariancie następuje
w najwęższym miejscu Doliny Biebrzy. Zatem wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej zapewni najmniejszą z możliwych ingerencji w środowisko naturalne.
Jak podkreślili zebrani planowana droga to nadzieja na rozwój ekonomiczny jednego z najbardziej ubogich i wykluczonych komunikacyjnie terenów Polski i Europy.
W imieniu władz i mieszkańców powiatu grajewskiego deklarację poparcia podpisał Starosta Grajewski Waldemar Remfeld. Swoje podpisy złożyli także m.in. Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Poseł na Sejm RP Wojciech Kossakowski, Senator RP Małgorzata Kopiczko oraz samorządowcy reprezentujący województwo podlaskie i warmińsko - mazurskie.

Dodana: 23 grudzień 2020 10:17

Zmodyfikowana: 23 grudzień 2020 11:46