Ponad kilometr nowej drogi w Biebrzy

Dziś w Starostwie Powiatowym w Grajewie została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”.

Roboty budowlane polegają na robotach przygotowawczych, ziemnych, podbudowie z kruszywa i mieszanki mineralno – asfaltowej, wykonaniu nawierzchni, robotach wykończeniowych i oznakowaniu drogi. Zakres robót obejmuje również wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej oraz progów zwalniających.

Zadanie inwestycyjne typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Roboty budowlane mają zakończyć się do 12 października 2018 r.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. Wartość inwestycji to 1.705.218,19 zł. Koszty współfinansowane są ze środków UE, z budżetu Gminy Rajgród i Powiatu Grajewskiego.

Dodana: 13 lipiec 2018 12:12

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2018 12:12