Ponad 19 milionów złotych na drogi w powiecie grajewskim!

W dniu 08 października 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski wręczył promesy na dofinansowanie zadań z zakresu dróg powiatowych oraz gminnych z terenu powiatu grajewskiego.

Łącznie powiat oraz 6 gmin z naszego terenu otrzymało dofinansowanie ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 19 572 688,32 zł. Powiat grajewski otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 333 503,00 zł na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – Etap I”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz – Ławsk” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w miejscowości Łazarze”.

Do samorządu Gminy Grajewo trafi 346 323,62 zł, do Gminy Miejskiej Grajewo 6 898 814,00 zł, do Gminy Radziłów 3 005 385,65 zł, do Gminy Rajgród 399 201,79 zł, do Gminy Szczuczyn 4 327 610,21 zł, zaś Gmina Wąsosz otrzyma 1 261 850,05 zł.

Środki finansowe trafią do samorządów z terenu powiatu grajewskiego na podstawie umów zawartych z Wojewodą Podlaskim, po przekazaniu przez samorządy dokumentów potwierdzających wyłonienie wykonawców realizujących ww. projekty.

Dodana: 8 październik 2019 11:31

Zmodyfikowana: 8 październik 2019 11:31