Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Grajewskiego

W dniu 25 lutego 2019 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie z udziałem Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, władz samorządowych powiatu grajewskiego i gmin, dyrektorów szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego dokonano podsumowania powiatowego współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2017/2018.

Za zajęcie 3 pierwszych miejsc w 3 kategoriach wiekowych wszystkie szkoły uhonorowano pucharami i okolicznościowymi dyplomami. Za udział w zawodach wszystkie szkoły otrzymały dyplomy. Nagrody wręczył Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Waldemar Remfeld oraz Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pan Tomasz Cebeliński.

Podczas uroczystości uhonorowano także kadrę nauczycieli wychowania fizycznego szkół, które w ostatecznej klasyfikacji punktowej zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych i przyczynili się do ogromnych sukcesów tych szkół. Bardzo dobre wyniki nie byłyby możliwe gdyby nie ich pełna zaangażowania i poświecenia praca.

Na zakończenie uroczystego podsumowania Poseł na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego podziękował władzom powiatu za pomoc i stwarzanie warunków dla popularyzacji sportu szkolnego, dyrektorom szkół za udzielone wsparcie przy organizacji imprez sportowych, nauczycielom i uczniom – za aktywny udział w rywalizacji w ramach współzawodnictwa sportowego szkół powiatu grajewskiego oraz za stwarzanie pięknych, pełnych emocji widowisk sportowych i dobrą współpracę. Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz pogratulował, życząc im kolejnych sukcesów w dalszej pracy, jak również w życiu osobistym oraz satysfakcji i zadowolenia z podejmowanych działań.

Wyrazy szacunku i podziękowania Pani Reginie Sulewskiej, która pełniła przez dwie kadencje funkcję Sekretarza Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego przekazali Poseł, Starosta a także wszyscy uczestnicy gromkimi brawami za ogrom serca włożonego w pracę dla Związku.

Zwycięzcom za wysokie wyniki także pogratulowali i podziękowali Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Waldemar Remfeld oraz Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pan Tomasz Cebeliński.

Dodana: 8 marzec 2019 09:10

Zmodyfikowana: 8 marzec 2019 10:23