Podpisanie umowy na "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku dworca PKP przy ulicy Kolejowej w Grajewie”

W dniu 28 października 2019 roku została podpisana umowa na wykonanie robót montażowych na inwestycji „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku dworca PKP przy ulicy Kolejowej w Grajewie” pomiędzy Powiatem Grajewskim, reprezentowanym przez p. Waldemara Remfelda – Starostę Powiatu Grajewskiego i p. Tomasza Cebelińskiego – Wicestarostę a firmą ALUWER Sp. z o.o. reprezentowaną przez p. Andrzeja Morchal – Prezesa Zarządu i p. Jerzego Siemieniuka – Wiceprezesa Zarządu.

Zadanie obejmuje wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiową na parterze obiektu - 6 szt. okien o wymiarach zewnętrznych 1650 x 3550, 3 szt. okien o wym. 1850 x 3550, 4 szt. 1850 x 4500 oraz 2 szt. drzwi o wym. zewn. 1850 x 4750 i 2 szt. o wym. 1850 x 5600. Zastosowane profile aluminiowe powinny mieć kształt tłoczenia zaokrąglony nawiązujący do okien drewnianych, z ramą o szr. 75 mm, szklone dwukomorowymi pakietami szybowymi, niskoemisyjnymi o zgodnym z obowiązującymi warunkami techn. współczynniku przenikania ciepła.

Koszt inwestycji wynosi 651 900,00 zł. Inwestycja w całości zostanie sfinansowana z dotacji celowej.

Prace związane z niniejszą inwestycją powinny zakończyć się w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.

 

 

Dodana: 28 październik 2019 14:29

Zmodyfikowana: 28 październik 2019 14:29