Podpisanie umowy na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I"

W dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ”UNIDROG” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowym "UNIROL" Dorota Kulikowska na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I” w km 0+096÷1+090.

Całkowity koszt zadania wynosi 3 851 299,65 zł, (roboty budowlane: 3 835 699,65 zł) przy wsparciu finansowym Miasta Grajewo 1 000 000,00 zł oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 214 367,00 zł, środki Powiatu Grajewskiego: 1 636 932,65 zł

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I” swoim zakresem obejmuje odcinek drogi o długości 994 m, rozpoczynający się od okolic skrzyżowania z drogą gminną nr 103024B ul. Magazynową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2631B ul. Wiórową w Grajewie. Planuje się przebudowę odcinka drogi w sposób zapewniający parametry techniczne ulicy klasy „Z” (zbiorczej); wykonanie jezdni o szerokości 6,50 m na początkowym odcinku o dł. 200 m z wykonaniem prawostronnego utwardzonego pobocza o szerokości 1,00÷1,40 m.. Na pozostałej długości odcinka planuje się wykonanie jezdni o szerokości 6,00 m z prawostronnym chodnikiem o szerokości 2,00 m i lewostronnym poboczem utwardzonym o szerokości 1,00 m. Wjazdy na działki przyległe będą funkcjonować jako wjazdy publiczne, a ich parametry zapewniać dogodną dostępność komunikacyjną do zakładów produkcyjnych i usługowych. Projekt będzie obejmować przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 103024B ul. Magazynową. Planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej na całej długości odcinka objętego wnioskiem oraz oświetlenia całej ulicy. Zakłada się wykonanie kompleksowego oznakowania poziomego i pionowego odcinka. W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ulicy wprowadzone będzie uspokojenie ruchu za pomocą wyniesionego przejścia dla pieszych i wyspowego progu zwalniającego.

Terminy wykonania umowy:

Do 28 lutego 2020 r. – sporządzenie dokumentacji.

Do 14 sierpnia 2020 r. – wykonanie robót budowlanych.

 

Dodana: 22 listopad 2019 14:01

Zmodyfikowana: 22 listopad 2019 14:01