Podpisanie umowy na przebudowę drogi w m. Łazarze

W dniu 26 września 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim a Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym ”UNIDROG” Sp. z o.o. na wykonanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze”.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 626 461,00 zł, przy wsparciu finansowym Powiatu Grajewskiego w wysokości 150 539,00 zł, Gminy Rajgród 200 033,00 zł oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych 275 889,00 zł.

Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1789B w miejscowości Łazarze w km 0+000÷0+484 poprzez prace obejmujące roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe, wykonanie oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic oraz inne roboty takie jak położenie i zabezpieczenie kabla telefonicznego. Prace mają na celu poprawić komfort życia mieszkańców miejscowości Łazarze, a także wszystkich innych użytkowników drogi powiatowej nr 1789B. 

Prace związane z niniejszą inwestycją powinny zakończyć się w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

Dodana: 26 wrzesień 2019 12:56

Zmodyfikowana: 26 wrzesień 2019 19:15