Poczet ZS 2 im. 9. PSK na uroczystości w Zegrzu

Dnia 13 września 2017r. na zaproszenie Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu poczet sztandarowy Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie brał udział w obchodach 20-tej rocznicy utworzenia tego wojskowego Centrum. Szkołę spotkał zaszczyt udziału w uroczystościach ze względu na podpisane porozumienie o współpracy, dające możliwość uczniom z klasy mundurowej odbycie części szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczpospoliteju Polskiej. W obchodach uczestniczyła także Pani Dyrektor Marzena Joanna Sulkowska i opiekun pocztu – Grzegorz Wysocki.

Po Mszy Świętej w intencji żołnierzy i pracowników Centrum, miał miejsce uroczysty apel z okazji jego święta, odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień a następnie defilada pododdziałów. Na koniec uroczystości złożono wieńce kwiatów w miejscu pamięci mjr. Konstantego Radziwiłła oraz przy tablicy patrona Centrum.

Dodana: 15 wrzesień 2017 10:46

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2017 10:46