Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych

Uchwała Nr 180/707/18 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 20 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2018 roku...

Dodana: 21 marzec 2018 12:06

Zmodyfikowana: 21 marzec 2018 12:06