Odbiór węzła c.o. w budynku Starostwa

Powiat Grajewski informuje, iż w dniu 11 października 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie kanału ciepłowniczego przyłącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią” w części II „Wykonanie węzła c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie, którego Wykonawcą był Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha, Wiązownica 9, 19-213 Radziłów.

Odbioru dokonała komisja w składzie: Pan Mariusz Wojciechowski, Pan Antoni Milewski, Pan Mariusz Mikielski w obecności Pana Zygmunta Kruszyńskiego Starosty Powiatu Grajewskiego, Pani Alicji Rutkowskiej Wicestarosty Powiatu Grajewskiego, Pana Andrzeja Wietochy właściciela oraz Pana Czesława Wróblewskiego Inspektora Nadzoru.

Zakres robót obejmował wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na odpowiednim przygotowaniu pomieszczenia a następnie montażu w nim węzła c.o.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 57 000,00 zł i została w całości pokryta ze środków budżetu powiatu grajewskiego.

Dodana: 13 październik 2017 08:30

Zmodyfikowana: 13 październik 2017 08:30