Obwieszczenie

Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa), zawiadamiam,

Załączniki do treści

Dodana: 8 styczeń 2021 12:00

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2021 12:00