Obwieszczenie WG.683.2.40.2020

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa), zawiadamiam

Załączniki do treści

Dodana: 9 luty 2021 14:08

Zmodyfikowana: 9 luty 2021 14:08