Nowy sprzęt dydaktyczny dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Grajewie

Dnia 14 września 2017 r. powiat grajewski wystąpił do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w 2017 roku na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Grajewie, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Wnioskowane wsparcie opiewało na kwotę 14.000,00 zł, przy deklarowanym wkładzie własnym w wysokości 3.618,99 zł. Wniosek złożono w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Wniosek zakładał zakupienie tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym oraz głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku.

Dnia 27 września 2017 r. Podlaski Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wśród których znalazł się także powiat grajewski. Powiatowi została przyznana kwota dofinansowania we wnioskowanej wysokości 14.000,00 zł. Po podpisaniu stosownej umowy, Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Grajewie będzie miała czas do 15 czerwca 2018 r. na dokonanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz na wywiązanie się z warunków programu „Aktywna tablica”.

Dodana: 3 październik 2017 12:59

Zmodyfikowana: 3 październik 2017 12:59