NOWE PERSPEKTYWY PRZED OSP

W dniu 12 sierpnia 2019 r. w komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyło się spotkanie dotyczące perspektyw jakie niesie za sobą planowana zmiana Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

W obecności Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda oraz przedstawicieli władz samorządowych i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński oraz podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jarosław Wendt przedstawili korzyści jakie dla OSP przyniesie zmiana ustawy. Przede wszystkim zmiana ta pozwoli na przekazanie środków finansowych ochotniczym strażom pożarnym na działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej inne, aniżeli walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami, polegające m. in. na rozwijaniu i upowszechnianiu kultury, edukacji oraz wychowaniu dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu czy ochronie środowiska. Projektowana ustawa wprowadza również mechanizm finansowania wykonywania ww. działań. Środki finansowe będą mogły być przekazywane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz przez jednostki organizacyjne, w szczególności fundacje, stowarzyszenia i instytucje ubezpieczeniowe.

Dodana: 13 sierpień 2019 08:22

Zmodyfikowana: 13 sierpień 2019 09:51