Nowa elewacja budynku Starostwa

Powiat Grajewski informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadań bieżących p.n.: „Malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z uzupełnieniem brakującego tynku cienkowarstwowego” oraz „Wymiana stolarki okiennej dachowej w połaciach dachowych oraz miejscowa naprawa połaci dachowej w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”.

Wykonawcą robót była wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma URBP TOMDACH mgr inż. Tomasz Sieredziński, ul. Karola Świerczewskiego 7, Straduny 19-300 Ełk.

Odbioru dokonała komisja w składzie: Pan Antoni Milewski, Pan Mariusz Mikielski, Pan Krzysztof Jabłoński w obecności Pana Tomasza Sieredzińskiego – właściciela oraz Pana Mariana Grabowskiego – Kierownika Budowy.

Zakres prac został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap prac polegał na malowaniu elewacji budynku oraz uzupełnieniu brakującego tynku cienkowarstwowego. Koszt I etapu prac zamknął się kwotą 50 000,00 zł. Drugi etap prac polegał na wymianie stolarki okiennej dachowej w połaciach dachowych oraz na miejscowej naprawie połaci dachowej. Na ten cel przeznaczona została kwota 60 000,00 zł. Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła 110 000,00 zł i w całości została pokryta z budżetu powiatu grajewskiego.

Zadanie miało na celu zmniejszenie strat energii, poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki otoczenia w tym zamalowania graffiti na ścianach budynku.

Dodana: 14 listopad 2017 14:18

Zmodyfikowana: 14 listopad 2017 14:18