Nowa elewacja budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie

Z początkiem października ruszyły prace związane z malowaniem elewacji budynku oraz wymianą stolarki okiennej w Starostwie Powiatowym w Grajewie. Wykonawcą robót jest wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma URBP TOMDACH ul. Karola Świerczewskiego 7, 19-300 Ełk. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 110 000,00 zł.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap prac będzie polegał na malowaniu elewacji budynku wraz z uzupełnieniem brakującego tynku cienkowarstwowego. Koszt I etapu prac zamknie się kwotą 50 000,00 zł. Drugi etap prac będzie polegał na wymianie stolarki okiennej dachowej w połaciach dachowych oraz na miejscowej naprawie połaci dachowej; na ten cel przeznaczona została kwota 60 000,00 zł. Koszt inwestycji zostanie w całości pokryty z budżetu powiatu grajewskiego.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie strat energii oraz estetyki otoczenia, w tym zamalowania graffiti na ścianach budynku.

Jeszcze dzisiaj wykonawca planuje postawić rusztowania i przystąpi do prac przygotowawczych.

Dodana: 2 październik 2017 13:30

Zmodyfikowana: 2 październik 2017 13:30