Nowa droga w Zalesiu

Powiat Grajewski informuje, iż w dniu 25.04.2019 r. dokonano odbioru prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie”.

Na odcinku o długości 0,56 km wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6m, przepusty, ustawiono krawężnik betonowy, ułożono cieki prefabrykowane, wykonano rowy odwadniające oraz pobocza z kruszywa łamanego. Wartość wykonanych robót wyniosła 623 037,24zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o. ul Robotnicza 4,19-203 Grajewo.

Dodana: 29 kwiecień 2019 14:43

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2019 14:43