Nieodpłatna pomoc prawna

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, utworzono na terenie powiatu grajewskiego 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP).

W 2017r. jeden punkt NPP utworzony był w Klubie Seniora w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B,  drugi punkt NPP w Szczuczynie (w Urzędzie Miasta pl. Tysiąclecia 23).

W br. aby ułatwić kontakt osób zainteresowanych udzieleniem NPP uruchomiono jeden „mobilny” punkt czynny  jeden dzień w tygodniu na terenie każdej z gmin:

  • poniedziałek, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie, w godzinach 8.00 -12.00,
  • wtorek, w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, w godzinach 8.00 -12.00,
  • środa, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie gm. Grajewo, w godzinach 10.00 -14.00,
  • czwartek, w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie, w godzinach 8.00 -12.00,
  • piątek, w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, w godzinach 8.00 -12.00.

, drugi punkt NPP ustanowiono w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Wojska Polskiego  74C, 19-200 Grajewo, w którym NPP udzielana jest w:

  • poniedziałek w godzinach 8.00-12.00.
  • wtorek w godzinach 11.00-15.00,
  • środa w godzinach 11.00-15.00,
  • czwartek w godzinach 8.00-12.00,
  • piątek w godzinach 8.00-12.00.

W 2017r. udzielono ogółem 416 NPP, w tym w punkcie w Grajewie – 288, a w punkcie zlokalizowanym w  Szczuczynie – 128, natomiast w I półroczu 2018r. udzielono ogółem 153 NPP, w tym w punkcie w Grajewie –75, a w  „mobilnym” punkcie  w:  Radziłowie- 24, Szczuczynie -26, Rudzie – 10, Rajgrodzie – 10 i  Wąsoszu – 8.

Dodana: 17 lipiec 2018 11:21

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2018 11:23