Nie będą straszyły

Rozpoczęła się rozbiórka dwóch budynków zlokalizowanych przy ul Kolejowej w Grajewie. Budynek, w którym znajdowała się kasa biletowa oraz dugi – pustostan nie będą już straszyły ani zagrażały bezpieczeństwu.

Pawilony, które znajdują się na terenie miasta Grajewa zlokalizowane są na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa. Powiat Grajewski na to zadanie pozyskał dotację celową od Wojewody Podlaskiego.

Pawilony wybudowane zostały w latach 80. Przez wiele lat spełniały swoją funkcję użytkową jako m. in. kasa biletowa. Obecnie niszczały oraz stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mieniu. Roboty budowlane, które właśnie się rozpoczęły polegają na wykonaniu demontażu instalacji elektrycznej i sanitarnej, robotach rozbiórkowych konstrukcji drewnianej budynków oraz robotach rozbiórkowych betonowych, robotach ziemnych, wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Lądowych Mielechowicz Jacek, ul. Mickiewicza 1 lok.49, 19-300 Ełk. Kwota zadania  p.n. ,,Rozbiórka dwóch budynków – pawilony typ C-13 zlokalizowanych na działce nr 4997 przy ul. Kolejowej w Grajewie” wynosi 23 616,00 zł.

Zakończenie robót zaplanowane jest do 15 grudnia br.

Dodana: 6 grudzień 2017 13:35

Zmodyfikowana: 6 grudzień 2017 13:35