Monitoring Staorstwa Powiatowego w Grajewie

Jeszcze w bieżącym roku z inicjatywy Zarządu Powiatu Grajewskiego na budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie zostanie zainstalowany system monitoringu.

Celem utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym władze powiatu grajewskiego chcą zabezpieczyć cały teren przed kradzieżą, dewastacją i innymi uszkodzeniami osób trzecich w tym malowaniem graffiti na budynku. W związku z tym zachodzi konieczność instalacji systemu monitoringu na tym terenie. W projekcie planowany jest zakup 7 kamer z rejestratorem do podglądu monitoringu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego działania systemu. Będą to wysokiej jakości kamery zewnętrzne umożliwiające ciągły, cyfrowy zapis obrazu w dzień i noc. By zapobiegać incydentom, kamery będą korzystały z wbudowanego systemu archiwizacji nagrań, a te w razie potrzeby będą udostępniane funkcjonariuszom policji.

System monitoringu będzie miał na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród osób odwiedzających Starostwo Powiatowe w Grajewie. Z doświadczenia miast, instytucji oraz jednostek Policji, które korzystają z monitoringu, wynika, że tam gdzie zastosowano kamery i tereny oznakowano jako monitorowane spada liczba popełnianych przestępstw oraz wzrasta odsetek ujawnionych i ustalonych sprawców zarówno przestępstw jak i wykroczeń - Powiedział Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński.

Obecnie szacowane są koszty realizacji planowanego przedsięwzięcia. Zakup zostanie sfinansowany ze środków budżetu powiatu.

Dodana: 2 październik 2017 08:10

Zmodyfikowana: 2 październik 2017 08:10