Modernizacja kolejnej drogi w powiecie grajewskim

Dnia 26 lipca 2019 r. komisja w składzie Pan Jarosław Olszewski, Pan Bogdan Kuczyński, Pan Jarosław Karwowski dokonała odbioru końcowego robót wykonanych w związku z realizacją przez Powiat Grajewski zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo – Szczuczyn” o długości 3,533 km.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię asfaltową, chodniki, oznakowanie, zamontowano  dwie latarnie oświetleniowe hybrydowe.

       Całkowita wartość zadania zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,UNIDROG” Sp. z o.o. w Grajewie wyniosła 2 630 675,09 zł. Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 315 337,54 zł oraz z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 657 518,77 zł. 

       W odbiorze uczestniczyli m.in.: Pan Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski, Pan Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna, Pani Ewa Cybula- Inspektor Nadzoru, Pan Tomasz Kulikowski – Kierownik budowy, Pani Małgorzata Cybula – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków
w Starostwie Powiatowym w Grajewie, Pan Karol Zyskowski – Sołtys wsi Bęćkowo oraz mieszkańcy Bęćkowa.

      Pan Karol Zyskowski – sołtys wsi Bęćkowo w imieniu mieszkańców Bęćkowa oraz okolicznych wsi podziękował Panu Staroście i Burmistrzowi Szczuczyna za realizację inwestycji, dzięki której znacznie poprawił się komfort jazdy, a także bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Dla władz samorządowych powiatu grajewskiego to wielka satysfakcja, gdy realizowane  inwestycje znajdują uznanie i aprobatę w oczach jego mieszkańców.

Dodana: 6 sierpień 2019 09:51

Zmodyfikowana: 6 sierpień 2019 09:51