Mikrodotacje FIO 2018 w województwie podlaskim

Rozpoczynamy nabór do konkursu grantowego FIO, w którym można starać się o mikrodotacje na realizację inicjatyw społecznych. O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grupy nieformalne i samopomocowe.

Aby zwiększyć zaangażowanie obywateli  i organizacji pozarządowych działających na terenie woj. Podlaskiego, będziemy dofinansowywać lokalne inicjatywy dotacjami w wysokości do 5 000zł.

Projekty realizowane w ramach konkursu mogą dotyczyć edukacji (np. warsztaty, spotkania, kursy, szkolenia), kultury (zajęcia artystyczne, wystawy, koncerty w parkach), rekreacji i innych działań, które przyczynią się do zwiększenia zaangażowania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w realizację oddolnych inicjatyw w środowisku lokalnym.

Zapraszamy zainteresowanych konkursem do udziału w seminariach organizowanych przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Podczas seminarium dowiecie się na temat zasad aplikowania o środki.

Szczegółowe informacje, terminy spotkań w powiatach, regulamin oraz formularz wniosku o dofinansowanie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://mikrodotacjepodlaskie.pl/

 

Zapraszamy

Zespół OWOP

Dodana: 23 sierpień 2018 11:45

Zmodyfikowana: 23 sierpień 2018 11:45