Likwidacja barier w Starostwie

Powiat Grajewski informuje, iż w dniu 29 listopada 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadanie inwestycyjnego p.n.: ”Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Odbioru dokonała komisja w składzie: Pan Mariusz Wojciechowski, Pan Mariusz Mikielski, Pan Jan Zackiewicz w obecności Pana Tomasza Sieredzińskiego – właściciela firmy TOMDACH oraz Pana Krzysztofa Jabłońskiego – inspektora nadzoru.

Przed dokonaniem odbioru sprawdzono funkcjonalność nowego podjazdu przez podopiecznego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, poruszającego się na wózku inwalidzkim.

Dzięki wsparciu finansowemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne z terenu powiatu grajewskiego mogą już korzystać z nowego podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na ten cel pozyskano 4 918,17 zł dofinansowania. Wartość robot budowlanych wyniosła ogółem 15 000,00 zł. Wykonawcą robót była wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma URBP TOMDACH mgr inż. Tomasz Sieredziński, ul. Karola Świerczewskiego 7, Straduny, 19-300 Ełk.

Zakres robót objął wykonanie podjazdu z profili stalowych, nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonaniu balustrad.

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych było konieczne, gdyż do pomieszczeń biurowych budynku prowadzą schody będące barierą architektoniczną dla  osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się, starszych i na wózkach inwalidzkich. Niejednokrotnie osoby niepełnosprawne nie były w stanie dotrzeć do środka budynku urzędu by załatwić swoje sprawy. Mamy nadzieje, że inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu załatwiania spraw w urzędzie wszystkim osobom, które tego potrzebują.

Dodana: 1 grudzień 2017 10:33

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2017 10:33