Kwalifikacja wojskowa osób z terenu Powiatu Grajewskiego

W dniu 5 kwietnia 2018r. w klubie „Hades” przy ul. Legionistów 9 w Grajewie rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa osób z terenu Powiatu Grajewskiego.

Powiatowa Komisja Lekarska w Grajewie powołana przez Wojewodę Podlaskiego, będzie orzekać
o zdolności do czynnej służby wojskowej osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji w 2018 r., tj:

  • mężczyzn urodzonych w 1999r.,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, figurujących w wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
  • kobiet- absolwentek szkół medycznych, psychologicznych i weterynaryjnych.

Kwalifikacja będzie przeprowadzona wg poniższego harmonogramu:

Miasto  Grajewo  - 05.04 - 12.04.2018 r.,

Mig. Rajgród  - 13 i 16.04. 2018 r.,

Mig. Szczuczyn – 17 i 18.04.2018 r.,

Gm. Grajewo - 19.04.2018 r.,

Gm. Radziłów - 20.04.2018 r.,

Gm. Wąsosz  - 23.04.2018 r.,

Kobiety  -24.04.2018 r.

Komisja pracować będzie w dni robocze w godz.10.00-15.00, natomiast  osoby wezwane do kwalifikacji powinny zgłosić się wcześniej tzn. w godzinach określonych w wezwaniach imiennych (9.00-10.00) w celu założenia ewidencji wojskowej. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej  powinny posiadać i przedstawić:

- dowód tożsamości,

- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy), 

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych.

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji w określonym dniu powinny stawić się w innym terminie, w dniach pracy Komisji. Wobec osób, którzy nie stawili się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna
w celu przymuszenia albo zarządzone doprowadzenie przez policję w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

W w/w dniach trwania kwalifikacji, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży będzie informować zainteresowane osoby o możliwości służby w Wojsku Polskim, w tym nowotworzonych  Wojskach Obrony Terytorialnej.

 

Antoni Milewski

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich  Starostwa Powiatowego w  Grajewie

 

Dodana: 4 kwiecień 2018 09:37

Zmodyfikowana: 4 kwiecień 2018 09:37