Kwalifikacja wojskowa 2020

W dniach od 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. w Restauracji - Hotelu „Balton” przy ul. Wojska Polskiego 69 w Grajewie, przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa osób z terenu Powiatu Grajewskiego.

Powiatowa Komisja Lekarska w Grajewie powołana przez Wojewodę Podlaskiego, będzie orzekać o zdolności do czynnej służby wojskowej osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji w 2020 r., tj:

  • mężczyzn urodzonych w 2000 r.,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, figurujących w wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
  • kobiet- absolwentek szkół medycznych, psychologicznych i weterynaryjnych.

Kwalifikacja będzie przeprowadzona wg poniższego harmonogramu:

Miasto  Grajewo   od 16 marca do 20 marca 2020 r.,

Gm. Grajewo - 23 marca  i  24 marca 2020 r.,

Mig. Szczuczyn – 24  marca  i  25 marca 2020 r.,

Mig. Rajgród  - 26 marca 2020 r.,

Gm. Radziłów - 27 marca 2020 r.,

Gm. Wąsosz  - 30 marca 2020 r.,

Kobiety  - 31 marca 2020 r.

Komisja pracować będzie w godz.10.00 -15.00, natomiast  osoby wezwane do kwalifikacji powinny zgłosić się wcześniej tzn. w godzinach określonych w wezwaniach imiennych w celu założenia ewidencji wojskowej. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej  powinny posiadać i przedstawić:

- dowód tożsamości,

- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy), 

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych.

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji w określonym dniu  powinny stawić się w innym terminie, w dniach pracy Komisji. Wobec osób, którzy nie stawili się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone doprowadzenie przez policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

W w/w dniach trwania kwalifikacji, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży będzie informować zainteresowane osoby o możliwości służby w Wojsku Polskim.

 

 

Antoni Milewski

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich  Starostwa Powiatowego w  Grajewie

 

Dodana: 9 marzec 2020 14:37

Zmodyfikowana: 9 marzec 2020 14:37