Kornik ostrozębny niszczy nasze lasy

Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Nadleśnictwo Rajgród w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa informuje prywatnych właścicieli lasów o obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania pojawiającego się masowo kornika ostrozębnego (Ips acuminatus – szkodnika wtórnego sosny zwyczajnej).

Cięcia sanitarne dotyczące porządkowania drzewostanów, w których ujawniły się symptomy opanowania przez ten gatunek należy wykonywać w terminie do 31.03.2019 r. Pozostałości po pozyskaniu (wierzchołki i gałęzie) należy spalać z uwzględnieniem zasad ochrony p-poż, bądź zrąbkować wywożąc je z lasu.

Dodana: 30 listopad 2018 14:31

Zmodyfikowana: 30 listopad 2018 14:31