Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie

8 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbyły się konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku.

Było to już ostatnie z całego cyklu spotkań konsultacyjnych, które zaplanowano od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia 8 stycznia 2020 r.

Tematem spotkania były kierunki rozwoju społeczno–gospodarczego regionu zawarte w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.     

W pierwszej części przedstawione zostało streszczenie projektu Strategii, która określa wizję naszego regionu jako: „Podlaskie. Przedsiębiorcze. Partnerskie. Perspektywiczne.” Misja sformułowana jako „Ambitne Podlaskie” ma być realizowana poprzez trzy cele: dynamiczna gospodarka, zasobni mieszkańcy i partnerski region. Efektem wdrożenia Strategii ma być m.in. wzrost PKB oraz poziomu eksportu, a także wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstw domowych i dochodów własnych JST, zakładany jest również spadek migracji z regionu.

W drugiej części spotkania uczestnicy mogli zadawać pytania i przedstawiać sugestie dotyczące dokumentu. Odpowiedzi udzielali eksperci: Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, profesor Bogusław Plawgo – Kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie w Białymstoku, Wanda Elżbieta Mieczkowska - Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski.

Dodana: 9 styczeń 2020 08:28

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2020 08:28