Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego

Korzyści wynikające dla gminy z udziału w projekcie:

  • bezpośrednie wsparcie (finansowe w formie grantu, merytoryczne i techniczne) gminy w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
  • usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji elementu procesu planowania,
  • wsparcie doradcze dotyczące procesu konsultacji społecznych, zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz w zakresie stosowania technik i narzędzi GIS,
  • wsparcie szkoleniowe (cykl szkoleń dla pracowników gmin dotyczący partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych i korzystania z wybranych technik konsultacyjnych, w tym: „Praktyczne aspekty prowadzenia konsultacji społecznych w gminie”, „Aspekty prawne i praktyczne procesu planistycznego”, „Zastosowania GIS w procesach planistycznych i konsultacjach dokumentów planistycznych”, „Warsztaty praktyczne oprogramowania GIS”),
  • dopasowanie układu urbanistycznego gminy/części gminy do oczekiwań mieszkańców,
  • opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej.

 

Aby wziąć udział w Pro­jek­cie należy wypeł­nić Zgłoszenie udziału dostępne na stronie http://bialystok.enot.pl/projekty/item/2-konsultacje-dokumentow-planistycznych-w-podlaskich-gminach-edycja-ii  i złożyć osobiście lub prze­słać na adres Biura projektu (Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok).

 

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym w formie otwartego konkursu od dnia 8 lutego 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W związku z prowadzoną rekrutacją zapraszamy przedstawicieli gmin na spotkania informacyjne w Białymstoku (26.02.2019 r.), Łomży (20.02.2019 r.) i Suwałkach .

 

Szczegóły na stronie http://bialystok.enot.pl/projekty/item/2-konsultacje-dokumentow-planistycznych-w-podlaskich-gminach-edycja-ii

Dodana: 19 luty 2019 14:35

Zmodyfikowana: 19 luty 2019 14:35