Komunikat 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

W dniach 18-27 listopada 2020 roku 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana realizuje ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. Tumak-20. Ćwiczenie odbywa się na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz oraz w terenie przygodnym na obszarach województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Jeden z epizodów ćwiczenia, który zostanie praktycznie przećwiczony dotyczy wsparcia administracji publicznej w ramach współpracy z Układem Pozamilitarnym. Zadanie to zrealizują żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej w dniach 23-24 listopada 2020 r.

Po otrzymaniu sygnału żołnierze opuszczą koszary i przemieszczą się drogami północno-wschodniej Polski do miejscowości Pisz, Ełk, Grajewo, Giżycko.

Następnie tam w ramach współpracy w sytuacjach kryzysowych będą wspomagać działania centrów zarządzania kryzysowego miast, ochraniając infrastrukturę krytyczną oraz przeciwdziałając atakom potencjalnych grup dywersyjnych przeciwnika.

Przy wsparciu Policji oraz Żandarmerii Wojskowej 24 listopada w godzinach 07.30 - 08.30 z użyciem środków pozoracji pola walki realizowane będą zajęcia polegające na działaniach antyterrorystycznych w Urzędzie Miasta w Orzyszu.

Celem zajęć jest doskonalenie współpracy z lokalną administracją publiczną w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, a także doskonalenie sprawnego przemieszczania się wojsk do wyznaczonych rejonów.

Powyższe przedsięwzięcie zostało ujęte w scenariuszu ćwiczenia i ma charakter szkoleniowy, nie ma powiązania z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

kpt. Martyna Kupis
Oficer prasowy 15GBZ

Dodana: 20 listopad 2020 14:27

Zmodyfikowana: 20 listopad 2020 14:27