Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej ZPiT „Grajewianie”

Obchody Jubileuszu 30-lecia działalności artystycznej ZPiT „Grajewianie” odbyły się 17 czerwca 2018 r. w Grajewie na scenie plenerowej przy klubie Hades.

Zygmunt Kruszyński, Starosta Grajewski w krótkich słowach, przypomniał historię powstania i rozwoju zespołu oraz osiągnięć artystycznych na niwie krajowej i zagranicznej. Wspólnie ze Stanisławem Kossakowskim, przewodniczącym  Rady Powiatu Grajewskiego pogratulowali wspaniałego jubileuszu Joannie i Edwardowi Szabatom, którzy przez ponad 20 lat prowadzili zespół oraz Antoniemu Czajkowskiemu - pomysłodawcy i współzałożycielowi ZPiT Grajewianie (oraz Grajewskiego Towarzystwa Muzycznego). Podziękowania otrzymał również Wojciech Chylewski,  instruktor tańca/choreograf ZPiT „Grajewian” wieloletni tancerz Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”, były tancerz Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, prowadzący Centrum Rozwoju Artystycznego na Pomorzu.

Dodana: 19 czerwiec 2018 11:17

Zmodyfikowana: 19 czerwiec 2018 11:17