Informacja Starosty Grajewskiego

STAROSTA GRAJEWSKI wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w związku z wnioskiem Burmistrza Rajgrodu INFORMUJE

Grajewo, 15.01.2020r.

WG.6821.2.2020

 

STAROSTA GRAJEWSKI

 wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w związku z wnioskiem Burmistrza Rajgrodu

 INFORMUJE

 o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, które niezbędne jest do realizacji celu publicznego – „Przebudowa drogi gminnej Nr 102890B w miejscowości Wólka Piotrowska” zgodnie z prawomocną decyzją Burmistrza Rajgrodu znak PP.6733.5.2018 z dnia 16.08.2018r.

 Nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0030 Wólka Piotrowska gmina Rajgród powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działka Nr 62/1 o powierzchni 0,0065 ha. W operacie ewidencji gruntów jako właściciel wpisany jest Jan Koniecko syn Józefa i Władysławy (nie żyje).

Osoby, którym przysługują określone przepisami prawa rzeczowe w stosunku do ww. nieruchomości proszone są o zgłaszanie tych praw w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo pokój Nr 8-9 w godzinach 730-1530.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

 

Dodana: 15 styczeń 2020 12:54

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2020 12:54