Informacja o terminach naboru wniosków podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej o dofinansowanie w ramach programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”

W nawiązaniu do zapisów § 2 ust. 4 i § 5 pkt 1 uchwały nr 27/129/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz określenia formularzy niezbędnych do realizacji na terenie powiatu grajewskiego programu „Zajęcia klubowe w WTZ”,

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie informuje, iż w terminie od 1 listopada 2020 r. do
14 listopada 2020 r. odbędzie się nabór wniosków podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej o dofinansowanie w ramach programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do w/w uchwały nr 27/129/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2019 r.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Z up. Starosty

Jolanta Jaśkowiak

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Dodana: 14 październik 2020 14:07

Zmodyfikowana: 14 październik 2020 14:16