Gimnazjady zawodowe

Wiosną każdego roku uczniowie klas trzecich gimnazjów stają przed wyborem szkoły średniej. Jednych kręci nauka w liceum ogólnokształcącym inni wybierają edukację w technikum.

Dylematom młodego pokolenia dotyczącym wyboru dalszej ścieżki edukacji już od niemal dziesięciu lat wychodzi naprzeciw poradnictwo zawodowe realizowane
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Niećkowie. Jednym z bardzo ważnych, a jednocześnie dostrzegalnym, w środowisku lokalnym, elementem realizacji wspomnianego poradnictwa jest cykliczna organizacja w tej placówce edukacyjnej, tak zwanych „Gimnazjad Zawodowych”, które odbywają się w marcu lub kwietniu każdego roku. Adresatami tego przedsięwzięcia są uczniowie klas trzecich okolicznych gimnazjów, którzy zamierzają uczyć się w technikum. Młodzi ludzie podczas weekendowego pobytu
w gościnnych murach szkoły, położonej z dala od wielkomiejskiego zgiełku, po raz pierwszy w sposób praktyczny zmagają się z zadaniami wykonywanymi w konkretnym zawodzie, łącząc zabawę z przygodą zawodową testując swoje predyspozycje do wykonywania danego zawodu w przyszłości. Poradnictwo zawodowe, realizowane w formie „Gimnazjad Zawodowych”, umożliwia młodemu człowiekowi empiryczne przetestowanie swoich predyspozycji do wykonywania upatrzonego przez siebie zawodu pod profesjonalnym okiem nauczycieli. Zdobyte podczas gimnazjady pierwsze „szlify zawodowe” będą dla młodego człowieka cennym drogowskazem przy wyborze konkretnej szkoły średniej,
w której przez kolejne lata będzie się uczył wymarzonego zawodu. Tegoroczna gimnazjada odbyła się w dniach 17 – 18 i wzięło w niej udział  blisko 80 uczniów klas trzecich gimnazjów, którzy poznawali kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa.

Dodana: 22 marzec 2018 08:19

Zmodyfikowana: 22 marzec 2018 08:19