Dyrekcja szpitala informuje

Uprzejmie informuję, że od lipca 2018 roku lecznictwo psychiatryczne na terenie powiatu grajewskiego funkcjonuje na nowych zasadach w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia.

Nowy model różni się od dotychczasowego tym, że cała populacja osób dorosłych zamieszkujących powiat objęta jest opieką zintegrowanego centrum z siedzibą w Szpitalu Ogólnym w Grajewie. Kierownictwo Centrum Zdrowia Psychicznego ma dużą swobodę w dysponowaniu zasobami kadrowymi oraz środkami finansowymi z NFZ przeznaczonymi na opiekę nad objętą programem populacją powiatu.

Celem nowego modelu opieki psychiatrycznej jest zmniejszenie roli szpitala, hospitalizacji, zapobieganie ponownym hospitalizacjom przy jednoczesnym zwiększaniu szans osób z zaburzeniami psychicznymi na pełną integrację ze społeczeństwem i dobre w nim funkcjonowanie.

Programem objęte są nie tylko osoby z rozpoznaniem chorób psychicznych, ale wszyscy mieszkańcy powiatu. Dla dobrego funkcjonowania nowego modelu ważną rolę odgrywa Punkt Konsultacyjno- Zgłoszeniowy czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 8:00-18:00. Nr telefonu: 691 224 321. Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać wstępną poradę i umówić się na szybką konsultację ze specjalistą.

Dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

lek.med Grzegorz Dembski

Dodana: 18 lipiec 2018 13:09

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2018 13:09