Dotacje dla jednostek OSP

W dniu 3 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie przedstawicielom gmin z Powiatu Grajewskiego zostały wręczone czeki na zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Czeki wręczał Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś w obecności Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, Radnej Sejmiku Województwa Podlaskiego Wandy Mieczkowskiej i Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda

Dotacje są odpowiedzią na wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego przez gminy na przełomie stycznia i lutego 2020 r. o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla swoich jednostek OSP. W budżecie województwa podlaskiego na ten cel zapisane jest ponad 2 mln złotych. 

Dotacje otrzymały:

Miasto Grajewo 20 000,00 zł

Gmina Grajewo 25 000,00 zł

Gmina Radziłów 33 500,00 zł

Gmina Wąsosz 24 500,00 zł

Gmina Rajgród 15 000,00 zł

Gmina Szczuczyn 15 000,00 zł

Dodana: 4 wrzesień 2020 09:33

Zmodyfikowana: 4 wrzesień 2020 09:35