Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy 973 000,00 zł dofinansowania na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek".

7 sierpnia 2020 r. Starosta Grajewski Waldemar Remfeld oraz Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Tomasz Cebeliński podpisali wniosek o dofinansowanie rozbudowy kolejnej drogi w powiecie grajewskim. Wniosek dotyczył pozyskania wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej funkcjonującego pod nazwą: Funduszu Dróg Samorządowych) zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek” i jeszcze tego samego dnia został złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Dzisiaj (22.04) z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy wnioskowaną kwotę dofinansowania, tj.: 973 000,00 zł, co stanowi 50 % wartości inwestycji.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2021-2022.

Realizacja powyższego zadania ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnieść standardy techniczne dróg powiatowych oraz zapewnić spójność sieci dróg publicznych.

Dodana: 22 kwiecień 2021 09:26

Zmodyfikowana: 22 kwiecień 2021 09:28