Decyzja WG.6620.32.2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wąsosz

Załączniki do treści

Dodana: 13 październik 2020 12:56

Zmodyfikowana: 13 październik 2020 12:56