Czas pożegnać piach z ulicy Fabrycznej!

Miło nam poinformować, iż na ostatniej prostej już znajdują się wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Powiat Grajewski w 2019 r. wnioskował o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych następujących inwestycji:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz – Ławsk” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w miejscowości Łazarze”. Łącznie planujemy wykonać blisko 4,5 km dróg, a wszystkie te zadania inwestycyjne powinny zamknąć się w kwocie 6 876 912 zł brutto.
Merytoryczna praca Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Starostwa Powiatowego w Grajewie przełożyła się na doskonale sporządzone wnioski, co zaowocowało wpisaniem przez Wojewodę Podlaskiego wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych na listę zadań powiatowych przeznaczonych do dofinansowania.
Wspomniana lista wymaga jeszcze oficjalnego potwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów, wraz ze szczegółowym określeniem zasad finansowania, po czym nastąpi podpisanie stosownych umów z Wojewodą Podlaskim.

Dodana: 4 lipiec 2019 12:15

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2019 12:15