Ćwiczenia w powiecie grajewskim - „Zapewnienie niezbędnej pomocy mieszkańcom – warunków do funkcjonowania w przypadku braku energii elektrycznej oraz likwidacji skutków nawałnicy”

Brak prądu, ranni ludzie i zwierzęta, uszkodzone budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i inwentarskie, pożar w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie. To na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń jakie przeprowadzono w dniach 2-4 października 2018 r. na terenie wszystkich gmin Powiatu Grajewskiego.

Zgodnie z założeniami do ćwiczeń nt. „Zapewnienie niezbędnej pomocy mieszkańcom – warunków do funkcjonowania w przypadku braku energii elektrycznej oraz likwidacji skutków nawałnicy” dnia 2 października 2018 roku o godzinie 11.00 do straży pożarnej w Grajewie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie. W wyniku zaprószenia ognia zapaliły się stojące na korytarzu szafy i ogień  bardzo szybko rozprzestrzenił się na kolejne piętra budynku. Pracownicy i interesanci zostali ewakuowani z budynku, niestety niektórzy   odnieśli obrażenia. Ośmiu osobom potrzebna była pomoc medyczna, a trzy  osoby w wyniku odciętej drogi ewakuacji zostały uwięzione na poddaszu budynku. Ponadto założono, że w budynku może znajdować się materiał niebezpieczny – materiał wybuchowy.

W akcji ratowniczo - gaśniczej uczestniczyło około 80 osób w tym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej  w Grajewie, druhny
i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Białaszewie, Ciemnoszyjach, Grajewie, Klimaszewnicy, Radziłowie, Szczuczynie, Wąsoszu i Żebrach, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, ratownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego z Grajewa, uczniowie I klasy mundurowej przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie. Obserwatorzy ćwiczeń pozytywnie ocenili działania ratowniczo – gaśnicze.

Celem ćwiczeń było m.in.: doskonalenie procesu podejmowania decyzji przez Przewodniczącego Powiatowego/Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, doskonalenie procedur zawartych
w planach zarządzeń kryzysowych, szkolenie praktyczne – doskonalenie technik ratowniczych
i umiejętność współdziałania służb ratowniczych powiatu i innych podmiotów, indywidualne doskonalenie umiejętności poszczególnych uczestników ćwiczeń.

Podsumowania ćwiczeń dokonano dziś (5 października 2018 r) podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Grajewie. Przedstawiciele Miejskich i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele Powiatowej Administracji Zespolonej przedstawili sprawozdania z ćwiczeń wraz z wnioskami, które zostaną uwzględnione w dalszych działaniach. O możliwościach udzielenia pomocy przez Wojska Obrony Terytorialnej poinformował zaproszony na posiedzenie przedstawiciel 13 blp WOT w Łomży.

Zygmunt Kruszyński, Starosta Grajewski jako przewodniczący Zespołu pozytywnie ocenił działania służb oraz podziękował wszystkim biorącym udział w ćwiczeniach.

Dodana: 5 październik 2018 15:19

Zmodyfikowana: 5 październik 2018 15:19