Budowa zadaszenia w Zespole Szkoł w Niećkowie

Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie realizuje zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa zadaszenia nad chodnikiem w Zespole Szkół w Niećkowie”.

Roboty budowlane rozpoczęły się z końcem września. Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została firma FHU „MAG-BUD” Piotr Lipski, 19-200 Grajewo, ul. Nowo-Osiedle 11.  Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 93 573,50 zł w tym 91 573,50 zł - roboty budowlane, 2000,00 zł - nadzór inwestorski.

Powiat grajewski na realizację inwestycji przekazał kwotę 30 000.00 zł. Pozostałe środki finansowe pochodzą z rozliczenia dochodów oświatowych ZS w Niećkowie.

Prace remontowe polegają na wykonaniu robot ziemnych w tym przygotowaniu podłoża i konstrukcji betonowej zadaszenia. Następnie wykonana zostanie i zamontowana konstrukcja stalowa oraz pokrycie dachu. Ostatni etap to prace wykończeniowe. Wykonawca planuje zakończyć prace 15 listopada.

Dodana: 11 październik 2017 13:43

Zmodyfikowana: 11 październik 2017 13:43