Bon na szkolenie - nadal trwa rekrutacja.

Starosta Powiatu Grajewskiego podpisał kolejne umowy o dofinansowanie kosztów kształcenia w ramach „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Dotychczas zostało podpisanych 240 umów, w tym: studia podyplomowe – 68 umów, języki obce – 45 umów, kursy kompetencji ogólnych – 7 umów, kursy komputerowe – 62 umowy, KUZ – 50 umów. Nadal trwa rekrutacja do projektu, w pierwszej kolejności realizowane są bony z osobami w wieku powyżej 50 r.ż. oraz z max. średnim wykształceniem.

Więcej informacji można  uzyskać na stronie www.bonnaszkolenie.pl oraz w biurze CDEZ w Grajewie, ul. Mickiewicza 3A, 19-200 Grajewo, tel. 86 273 84 91.

Dodana: 7 grudzień 2018 12:28

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2018 12:28