Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

W dniu 23 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Magdalenie Marioli Babul, nauczycielce z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Po złożeniu ślubowania przez awansowaną nauczycielkę akt mianowania wręczył Wicestarosta Powiatu Grajewskiego –Tomasz Cebeliński w obecności Doroty Jaśkowskiej - Wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Dodana: 23 grudzień 2020 13:25

Zmodyfikowana: 23 grudzień 2020 13:25