5 milionów złotych na bony szkoleniowe dla dorosłych

Od 1 grudnia br. mieszkańcy powiatu grajewskiego mogą rejestrować się do projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają „Bony na szkolenie”, w ramach których będą mogli uczestniczyć w kursach m.in. takich jak:

  • języków obcych,
  • technologii informacyjno - komunikacyjnej,
  • kompetencji ogólnych,
  • studiów podyplomowych,
  • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  • umiejętności zawodowych.

Zgłoszenie do projektu odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej projektu www.bonnaszkolenie.pl

Umowy na kształcenie edukacyjne i zawodowe będą podpisywane przez Zygmunta Kruszyńskiego, Starostę Grajewskiego.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać pod numerem tel. 862738491 lub osobiście w Centrum Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego w Grajewie przy ul. Mickiewicza w dniach: poniedziałek, wtorek 7.30 – 18.00, środa – piątek 7.30 – 15.30 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca od 9.00 do 12.00.

Liderem projektu jest Miasto Suwałki, a Partnerami projektu są: Powiat Suwalski, Powiat Sejneński, Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

Projekt będzie realizowany do czerwca 2020 roku. Koordynatorem projektu jest Pani Krystyna Jankowska.

 

Dodana: 4 grudzień 2017 14:35

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2017 14:35