380 tys. na przebudowę dróg w Wąsoszu

Powiat Grajewski otrzymał dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz” – etap I. Umowa na dofinansowanie została podpisana w miniony piątek.

W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 1812B na długości 520m i drogi 1820B na długości 470m, połączonych bezpośrednio ze sobą skrzyżowaniem.

Na drodze 1812B planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 7m na długości 520 m, wjazdów i chodników o szerokości do 2m, montaż dwóch progów zwalniających wyspowych, wyznaczenie za pomocą oznakowania poziomego dwóch przystanków autobusowych, przebudowa skrzyżowań z 4 drogami gminnymi i drogą powiatową nr 1815B.

Na drodze  nr 1820B planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 7m na długości 454m i odcinka przejściowego o dł. 16m,; chodników i wjazdów o szerokości do 2m, wyniesionych przejść dla pieszych w sąsiedztwie szkół, 2 zatok autobusowych o szer. 3m z peronem o szer. 2m, kompletnego oznakowania pionowego i poziomego, przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową 1824B i drogami gminnymi.

Całkowity koszt projektu: 1.431.300,00. 380 tys. zł pochodzić będzie z dofinansowania, resztę - po połowie - ze środków powiatu grajewskiego i gminy Wąsosz. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno – gospodarczego rozwoju regionu”.

Dodana: 16 kwiecień 2018 09:17

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2018 09:17